หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการของเรา ทีมทันตแพทย์ ติดต่อเรา Facebook
Head Menu
About us
Technology
ทีมทันตแพทย์
สาระน่ารู้
space
ทันตกรรมเด็ก
 


#
รายชื่อทันตแพทย์
ชื่อภาษาอังกฤษ 
สาขา
 1
ทพ. ไชยรัตน์   เฉลิมรัตนโรจน์
CHAIRAT   CHAROEMRATROTE
Orthodontist
2
ทพญ. ชิดชนก   ลีธนะกุล
CHIDCHANOK   LEETHANAKUL
Orthodontist
 3
ทพ. บัญชา  สำรวจเบญจกุล
BANCHA   SAMRUAJBENJAKUN
Orthodontist
 4
ทพญ.รัตนาภรณ์  ปิ่นทองพันธุ์
RATTANAPORN  PINTONGPHAN
Orthodontist
 5
ทพญ.เกวลิน  ธรรมสิทธิ์บูรณ์
KEWALIN   THAMMASITBOON
Endodontist
 6
ทพญ.บุญรัตน์   สัตพัน
BOONRAT   SATTAPAN
Endodontist
 7
ทพ.วรพงษ์   ปัญญายงค์
WORAPONG   PANYAYONG
Prosthodontist
 8
ทพ.วีระชัย    ธรรมวานิช
VEERACHAI   THUMWANIT
Prosthodontist
 9
ทพ.กมลพันธ์   เนืองศรี
KAMONPHAN   NUANGSRI
Prosthodontist
 10
ทพญ.ศศิธร    ศรีพัฒนกุล
SASITHORN    SRIPATANAKUL
Prosthodontist
 11
ทพญ.ชวนพิศ    สรรเพชร
CHUANPIT   SANPETCS
Prosthodontist
 12
ทพญ.ถมรัตน์    เจนรักสุขุม
TOMRUT   JANRUKSUKOOM
Prosthodontist
13
ทพ.ชัยมงคล    เปียมพริ้ง
CHAIMONGKOL   PEAMPRING
Prosthodontist
 14
ทพญ.ธิดาพร    แซ่ลิ่ม
THIDAPORN   SAELIM
Prosthodontist
15
ทพญ.นุชพัฒน์    พัฒนปรีชากุล
NUCHAPAT   PATTANAPRECHAKUL
Prosthodontist
16
ทพญ.ชนิดาภา   กิตติดำเกิง
CHANIDAPA    KITTIDUMKERNG
Pedodontist
17
ทพญ.ปิยะชนก  แก้วเพ็ง
PIYACHANOK   KAEWPENG
Pedodontist
18
ทพญ.เพ็ญพักตร์  อภินันท์ธนวัฒน์
PENPAK    APINANTANAWAT
Pedodontist
19
ทพญ. ดวงธิดา   ไพบูลย์วรชาติ
DUANGTHIDA   PAIBOONWARACHART
Pedodontist
 20
ทพญ.นุชนรี    อัครชนียากร
NUCHNAREE   AKKARACHANEEYAKORN
Pedodontist
 21
ทพญ.มานิดา    เลิศศิวาพร
MANIDA   LERTSIWAPORN
Pedodontist
 22
ทพญ. อังคณา    เธียรมนตรี
ANGKANA    THEARMONTREE
Preventive Dentist
 23
ทพญ. จรัญญา    หุ่นศรีสกุล
JARANYA   HUNSRISAKHUN
Preventive Dentist
 24
นพ.ทพ. ธงชัย    นันทนรานนท์
THONGCHAI   NUNTANARANONT
Oral surgeon
 25
ทพ.วินัย     กิตติดำเกิง
WINAI   KITTIDUMKERNG
Oral surgeon
 26
นพ.ทพ.เศรษฐกร    พงษ์พานิช
SETTAKORN    PONGPANICH
Oral surgeon
 27
ทพ.อธิภัทร    กาลเนาวกุล
ATIPHAT   KANNAOWAKUN
Oral surgeon
 28
ทพญ.วิไลรัตน์    วรภมร
WILAIRAT  WORARAMORN
Periodontist
 29
ทพญ.มุทิตา   ว่องสุวรรณเลิศ
MUTITA  WONGSUWANLERT
Periodontist
 30
ทพญ.สุชาดา  พันธุรักษ์
SUCHADA   PHUNTURUG
Periodontist
 31
ทพญ.อารยา    ลิมาภรณ์วณิชย์
ARAYA   LIMAPORNWANICH
Esthetic Dentist
 32
ทพญ.สุพิชชา  ตลึงจิตร
SUPITCHA  TALUNGCHIT
Esthetic Dentist
 33
ทพญ.วิริยา      เสนีย์รัตนประยูร
WIRIYA  SENEERATTANAPRAYUN
Esthetic Dentist
 34
ทพ.พิเชฐ    สงกา
PICHET  SONGKA
Esthetic Dentist
 35
ทพ.วีระวัฒน์    จันทรังสิกุล
WEERAWAT   CHANTHARANGSIKUL
Dentist